TILBAKE TIL

FREMTIDEN

Norge er i verdenstoppen for bruk og kast

Kun 2,4 % av varene vi bruker blir sirkulert tilbake i økonomien. Det har ikke alltid vært slik. Circular Solutions skal fornye fokus på brukte materialer og skape sirkulære løsninger for fremtidens generasjoner.

LUFT – ikke slett

DET HANDLER OM

MINDSET

Se mulighetene. Vær kreativ.

Se verdien og eksklusiviteten som ligger i brukte materialer. Det er kun fantasien som setter grenser.

Mål.
Hensikt.

Circular Solutions AS skal bidra til å utvikle og etablere sirkulære løsninger for hele verdikjeden. Hensikten er å bidra til FN’s bærekraftsmål, verdiskapning og redusere avfall og presset på naturressurser.

Bergen Ombrukssentral AS er første datterselskap og skal bli den sentrale markedsplassen for sirkulering av brukte materialer i Bergen og omegn.

Den fysiske markedsplassen

Vi støtter lokale aktører med å tilfredsstille klimakrav ved å tilby fysiske lager- og distribusjonsløsninger for ombruk i stor skala.

BYGGEPROSJEKT

Liten linje her?

KARTLEGGING

Liten linje her?

DEMONTERING

Liten linje her?

TRANSPORT

Liten linje her?

OMBRUKSSENTRAL

Mellomlagring
Videresalg
Bearbeiding

LUFT – ikke slett

En del
av noe
større.

Vi bygger et lag med fokus på byggebransjen. Sammen skal vi etablere en bærekraftig verdikjede for ombruk.

BLI MED PÅ

LAGET

Bærekraftig. Lønnsomhet.

Byggevarehandelen omsatte for 58 milliarder NOK i 2021. Erfaringsrapporter antyder at ombruksmaterialer kan ha en 30 % kostnadsreduksjon.

Nasjonale mål innen 2030 er 70 % ombruk og materialgjenvinning.

Forutsatt 20 % ombruk utgjør «ombruksbyggevarehandelen» 9 milliarder NOK i årlig omsetningspotensiale.

Joakim
Eikeland
Hordvik

Daglig leder i Circular Solutions og Bergen Ombrukssentral.

Vi skal bidra til å nå klimamålene og samtidig skape bærekraftige forretningsmodeller for våre kunder og partnere.

Bergen Ombrukssentral

Kontakt

Joakim Eikeland Hordvik

Daglig leder
+47 404 18 397

Faktura

Spørsmål ang. faktura eller lignende.

Bjørnar Bjunes, Abacon Økonomi AS
+47 413 02 197

OBS! OBS! – Alt under er duplikat tilpasset mobil!

TILBAKE TIL

FREMTIDEN

Norge er i verdenstoppen for bruk og kast

Kun 2,4 % av varene vi bruker blir sirkulert tilbake i økonomien. Det har ikke alltid vært slik. Circular Solutions skal fornye fokus på brukte materialer og skape sirkulære løsninger for fremtidens generasjoner.

Mål. Hensikt.

Circular Solutions AS skal bidra til å utvikle og etablere sirkulære løsninger for hele verdikjeden. Hensikten er å bidra til FN’s bærekraftsmål, verdiskapning og redusere avfall og presset på naturressurser.

Bergen Ombrukssentral AS er første datterselskap og skal bli den sentrale markedsplassen for sirkulering av brukte materialer i Bergen og omegn.

Den fysiske markedsplassen

Vi støtter lokale aktører med å tilfredsstille klimakrav ved å tilby fysiske lager- og distribusjonsløsninger for ombruk i stor skala.

BLI MED PÅ LAGET

En del
av noe
større.

Vi bygger et lag med fokus på byggebransjen. Sammen skal vi etablere en bærekraftig verdikjede for ombruk.

Bærekraftig. Lønnsomhet.

Byggevarehandelen omsatte for 58 milliarder NOK i 2021. Erfaringsrapporter antyder at ombruksmaterialer kan ha en 30 % kostnadsreduksjon.

Nasjonale mål innen 2030 er 70 % ombruk og materialgjenvinning.

Forutsatt 20 % ombruk utgjør «ombruksbyggevarehandelen» 9 milliarder NOK i årlig omsetningspotensiale.

Joakim Eikeland Hordvik

Daglig leder i Circular Solutions og Bergen Ombrukssentral.

«Vi skal bidra til å nå klimamålene og samtidig skape bærekraftige forretningsmodeller for våre kunder og partnere.»

Bergen Ombrukssentral

Kontakt

Joakim Eikeland Hordvik

Daglig leder
+47 404 18 397

Faktura

Spørsmål ang. faktura eller lignende.

Bjørnar Bjunes
Abacon Økonomi AS
+47 413 02 197